آتش زدن مراتع و زمین های ژاوه رود

برپایه خبر دریافتی، روز چهارشنبە  دهم شهریور، آتش سوزی وسیوعی از “دەرە هەنجیر” نزدیک روستای “بوریدر” از بخش ژاوەرود سنندج آغاز شد.

این آتش سوزی بە مزارع روستاهای “خواشت و سپی بن ” بویژە بخش “هانە کاکە سرایت کرد. بە گفتە ساکنین محلی این آتش سوزی عمدی بودە و توسط یکی از عوامل رژیم اگاهانە و نقشەمند کە بە این کار گماردە شدە بود، صورت گرفتە است. در این آتش سوزی بیش از ٥٠ هکتار زمین ، باغ ، جنگل و مراتع روستاهای اطراف در آتش سوخت. فعالین محیط زیست و مردم زیادی از روستاهای اطراف اقدام بە خاموش کردن آتش کردەاند. گفتنی است تا زمان تنظیم این خبر آتش  سوزی به دلیل نبود امکانات اطفاء حریق مهار نشدە است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *