آغاز اعتصاب گسترده در لبنان

لبنان روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه، شاهد اعتصابی عمومى بود که گسترده ترین اعتصاب در ماه‌هاى گذشته بشمار می‌رفت.

بیشتر بخش‌هاى دولتى از جمله کارکنان وزارت کشور، سندیکاهاى کارگرى، نانوانی‌ها، رانندگان تاکسى و حتی شرکت های بیمه خصوصى در این اعتصاب شرکت دارند. کارکنان میدل ایست ایرلاین، خطوط هوایى لبنان هم در همبستگى با این اعتصاب عمومى به مدت یک ساعت دست از کار کشیدند. این اعتصاب در اعتراض به وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتى در این کشور برگزار شده است. تصمیم براى اعتصاب سراسرى در پى کمبود شدید سوخت در لبنان انجام شد که بسیارى را حتى از رفتن به سر کار بازداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.