ادامه اعتراضات در کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

صبح روز شنبه 25 آبانماه، جمعی از کارگران کشاورزی کشت و صنعت نیشکرهفت تپه باهمراهی تعدادی از کارگران بخش های دیگر به تجمعشان دراین مجتمع کشاورزی -صنعتی ادامه دادند.
معترضان با سردادادن شعارهایی اعتراض خود را نسبت به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان منجمله عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه بنمایش گذاشتند. کارگران حاضر درتجمع با تکرار شعار«اتحاد اتحاد»ضمن نشان دادن نفرتشان نسبت به ایجاد تفرقه ازکانال های مختلف بین صفوفشان خواهان اتحاد کلیه کارگران هفت تپه در راه احقاق حقوق برحقشان شدند. گفتنی است کارگران بخش های مختلف این مجتمع از یازده روز پیش تاکنون با برپایی تجمع خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه، بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، تمدید به موقع دفترچه‌های بیمه درمانی کارگران” هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *