ادامه اعتراضات صدها کارگر پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور

روز یکشنبه ۵ آبانماه، اعتراضات کارگران پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور نسبت به بلاتکلیفی شغلی و وضعیت نامناسب معیشتی خود همچنان ادامه داشت.

معترضان که بیش از ۷۰۰ نفر می باشند از سه ماه پیش تاکنون به بهانه نبود اعتبار هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. یکی از کارگران معترض در خصوص این تجمع  می گوید علاوه بر عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، هم اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر اخراج کارگران شنیده میشود و همین موضوع باعث نگرانی آنان شده اشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.