ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای هجدهمین روزمتوالی در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان بار دیگر دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سردادن شعار و در دست داشتن دست نوشته هایی خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود، عدم تعقیب قضایی و پایان پرونده سازی برای کارگران معترض و همچنین لغو خصوصی سازی در این شرکت شدند. این کارگران پیشتر نیز اعلام کرده بودند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان دست اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.