اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر (2018)

2018-04-19| ۱۳۹۷-۰۱-۳۰

ه اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر نزدیک می شویم. در این روز کارگران همه کشورها، آگاهی طبقاتی شان، آگاهی بر شرایط زندگی، کار و مبارزه شان و آگاهی بر راه رهایی از ستم و استثمار نظام سرمایه داری را به نمایش می گذارند. کارگران نشان می دهند که نظام استثمارگر و ظالمانه سرمایه داری جاودانه و ابدی نیست، نشان می دهند که سرمایه داری پایان تاریخ نیست. کارگران جهان در این روز بر همبستگی بین المللی صفوف شان، و بر مبارزه جهانی طبقه کارگر برای برانداختن نظام بردگی سرمایه داری تأکید می کنند. اول مه، روز کارگر فراخوانی است به صدها میلیون زن و مرد کارگر از هر ملیت و یا هر نژاد و رنگ پوست، تا در این روز در یک آکسیون مشترک، چرخ های تولید سرمایه داری را از حرکت باز دارند، اعتصابی جهانی بر پا کنند، و نیروی خود را با طرح عاجل ترین خواسته هایشان رودرروی طبقه سرمایه دار و دولت های حامی آن قرار دهند.
در ایران، روند رو به گسترش مبارزات کارگران طی بیش از یک دهه گذشته، دستاوردهای عظیمی برای طبقه کارگر در بر داشته است. نتایج محدود اقتصادی این مبارزات، در این واقعیت که این جنبش مطالباتی دستاوردها و پیامدهای اخلاقی و سیاسی با ارزشی برای طبقه کارگر در بر داشته است، تغییری نمی دهد. اعتصاب ها، قدرت اتحاد را به کارگران نشان داده اند؛ به آنها آموخته اند که تعرض سرمایه را با مبارزاه متحدانه پاسخ دهند؛ به آنها نشان داده اند که کارگر سازمان یافته تا چه حد می تواند برای سرمایه هراس انگیز باشد. بدون این مبارزه و بدون این جنبش مطالباتی، طبقه کارگر توده ای سرخورده و بی افق می بود. طبقه کارگر ایران در جریان بیش از یک دهه مبارزه فعال اقتصادی و صنفی که خصلتی سیاسی داشته است بیش از هر مقطع تاریخی دیگری هویت یابی طبقاتی خودش را به آحاد این طبقه اجتماعی بسط داده است. بدون روند رو به گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری طی یک دهه گذشته و بویژه در طی چند سال اخیر و تأثیرات آن بر فضای سیاسی جامعه، خیزش سراسری دی ماه با این ابعاد خیره کننده اش اتفاق نمی افتاد. این جنبش اعتراضی و اعتصابی نشان می دهد که طبقه کارگر امید به تغییر و دگرگونی را از دست نداده است و همین زمینه های بسیار مناسبی را بری رشد و پیشروی جنبش سوسیالیستی این طبقه فراهم آورده است.
این دستاوردها و پیکار عظیم طبقاتی علیه سرمایه داران، به بهای فداکاری های کارگران صورت گرفته است. آنها بهای مبارزه برای کسب آزادی و برخورداری از یک زندگی بهتر را با اخراج های دسته جمعی، با تحمل ضربه های شلاق، روانه کردن فعالین و رهبرانشان به زندان و شکنجه گاه و سلول های مرگ پرداخته اند. اما به رغم این سرکوب گری ها نیرویی نیست که قادر به درهم شکستن مبارزات کارگران این دشمن داخلی حکومت اسلامی سرمایه داران باشد، چرا که طبقه سرمایه دار حاکم و حکومت اسلامی، تنها با نیروی کار کارگران زنده هستند. نیرویی نیست که بتواند میلیون ها کارگری را که بیش از پیش به آگاهی طبقاتی دست می یابند، متحد می شوند و سازمان می یابند، درهم بشکند.
روند رویدادها در ایران، بحران ها و تنگناهای چند جانبه ای که رژیم به آنها گرفتار آمده است و درماندگی در کنترل این بحران ها و ناتوانی در ایجاد بهبودی ولو جزئی در زندگی توده های محروم جامعه، بیداری هر چه گسترده تر توده های کارگر و گسترش مبارزات کارگری و توده ای را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. تداوم سیاست های نئولیبرالی از یکسو و از سوی دیگر برملا شدن پرونده اختلاس و دزدی های هزاران میلیارد تومانی و افشای جنایات هولناکی که سران این رژیم در حق مردم ایران انجام داده اند، همچنین تحمیل هزینه سنگین دخالت نظامی و حمایت از جریان های تروریستی در کانون های بحران خاورمیانه به مردم ایران، در حالی که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر بسر می برند با وضوح و روشنی بیشتری گندیدگی حکومت جنایتکار اسلامی را برملا ساخته است. این اوضاع بخش های مختلف طبقه کارگر را نسبت به مسائل و امور سیاسی حساس کرده است. این شرایط تکامل و ارتقاء سازمانیابی طبقه کارگر برای پیشبرد مبارزه متحدانه سراسری و به مراتب قاطعانه تری را می طلبد.
تنها طبقه کارگر سازمان یافته و برخوردار از آگاهی طبقاتی قادر است و می تواند رژیم گندیده جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری را در راستای تأمین خواسته های کارگران و مردم ایران به زیر بکشد. تنها طبقه کارگرسازمان یافته و برخودار از آگاهی طبقاتی است که می تواند تلاش های نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون بورژوایی ایران و قدرت های بزرگ سرمایه داری برای به به بیراهه بردن مبارزات مردم ایران و برای عقیم گذاشتن تحولات انقلابی در ایران را به شکست بکشاند. در شرایط کنونی دامن زدن به اعتراضات و اعتصابات جاری و جنبش مطالباتی کارگران و دخالت فعالانه در این مبارزات، تنها راه واقعبینانه برای ارتقای آگاهی سوسیالیستی کارگران و بستر سازی و کمک به ایجاد تشکل های طبقاتی و توده ای کارگران است. فعالین سوسیالیست جنبش کارگری با حضور فعال و کاردانی خود در جریان پیشبرد این مبارزات است که می توانند توجه شمار هر چه بیشتری از فعالین پیشرو جنبش کارگری را به ضرورت تحزب یابی کمونیستی کارگران جلب نمایند.
رفقای کارگر! بگذارید با تحریم مراسم های فرمایشی و زرد دولتی، با انرژی و شور فراوان برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم و تجمع های مستقل کارگری در روز اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت تلاش کنیم. بگذارید با طرح مطالبات کارگران و تأکید بر مطالبات آزادی خواهانه، پیام اول ماه مه روز کارگر را هر چه رساتر به گوش مردم ایران برسانیم. بگذارید مراسم و تجمع های اول ماه مه هزاران مبارز جدید را به سوی آرمان رهایی بخش کارگران جلب کند و نیروهای ما را در نبرد عظیم برای رهایی تمام زحمتکشان و آزادی مردم ایران از شر و فساد جمهوری اسلامی و از یوغ سرمایه، افزون نماید!
حزب کمونیست ایران با ارج نهادن به مبارزات حق طلبانه و پر شور کارگران و قدردانی از همه فعالیت هایی که برای برگزاری مراسم و تجمع های روز جهانی کارگر در جریان هستند، اول ماه مه این نماد همبستگی شورانگیز طبقاتی و انترناسیونالیستی طبقه کارگر را به همه کارگران تبریک می گوید.
زنده باد اول ماه مه
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران
فروردین ۱۳۹۷
آوریل ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *