اعتراضات ضد دولتی در جمهوری چک

روز سه شنبه ۱۴ خردادماه، دهها هزار نفر از شهروندان چک با تجمع در “پراگ” پایتخت خواستار برکناری نخست وزیر این کشور شدند.
بنا به گزارش منتشره، نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر در جمهوری چک در اعتراض به فساد در این کشور به خیابانها آمدند و خواستار برکناری “آندری بابیش” نخست وزیر جمهوری چک شدند. بنا به آمارهای منتشر شده، بعد از شورش سال ١٩٨٩، این بزرگترین اعتراضات ضد دولتی بوده است. شایان ذکر است، بنا به فراخوان گروه موسوم به ” میلیون لحظه برای دموکراسی” از پایان ماه آوریل تظاهرات ضد دولتی در این کشور ادامه داشته است، طی دو هفته گذشته در میدان ” ونساس لس” شهر پراک نزدیک به ۵۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.