اعتراضات وسیع، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی می کند


 
به دنبال پخش اخبار مربوط به محکومیت کارگران هفت تپه و مدافعانشان به حبسهای طولانی مدت و مجازات وحشیانه شلاق، اعتراضات وسیعی چه در داخل و چه در خارج ایران به راه افتاده است و در حال گسترش است. صدور احکام سیاسی – امنیتی رژیم اسلامی علیه فعالین کارگری و مدافعانشان، خشم و نفرت تشکلها و نهادهای کارگری و دیگر اقشار جامعه در ایران و خارج کشور و حتی نهادها و مجامع حقوق بشری را نیز برانگیخته است. آنها در فاصله دو روز با صدور دهها اطلاعیه و نوشته و بحث و مصاحبه با شدید الحن ترین مضامین سیاسی و طبقاتی صدور این احکام از جانب دستگاه قضایی رژیم را محکوم کرده و ماهیت ضد کارگری حکومت جمهوری اسلامی را افشا نموده اند. عکس‌العملهای وسیع و خشمگینانه کارگران و دیگر اقشار جامعه دستگاهها و سران رژیم را به صورتی دستپاچه وادار به عقب نشینی فریبکارانه نمود. تا جائی که قاتل جنایتکاری همچون ابراهیم رئیسی خواهان رسیدگی مجدد به صدور این احکام شد. علاوه بر آن، همان روز دستگاه قضائی رژیم اعلام کرد که در رابطه با پرونده ۴۱ نفر از کارگران فولاد اهواز قرار منع تعقیب صادرشده است.
هرچند این عقب نشینی ها نشانه ترس و نگرانی رژیم درحال احتضار جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات کارگران و توده های مردم زحمتکش است، اما با توجه به شناختی که مردم از ماهیت رژیم دارند، این عقب نشینی ریاکارانه و تاکتیکی رژیم را امتیازی به حساب نمی‌آورند و کسی آنرا جدی نمی گیرد. دستور اعاده دادرسی پرونده کارگران و فعالان نیشکر هفت تپه از جانب ابراهیم رئیسی اگر هم به اجرا در آید، به این معنا خواهد بود که در بیدادگاه دیگری قاضی جنایت کاری از قماش مقیسه به دستور مقامات امنیتی یا احکام صادره را تأئید می‌کند یا تخفیف هایی در آنها داده می شود. در حالی که نه این احکام و نه سران و دست اندر کاران دستگاههای امر کننده و صادر کننده آنها، از مشروعیتی برخوردار نیستند و صلاحیت محاکمه کارگران و دیگر فعالان سیاسی را ندارند. کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان مدافع آنها جرمی جز تلاش و مبارزه برای رسیدن به خواستها و مطالباتشان انجام نداده‌اند تا دستگیر و شکنجه و محاکمه و زندانی شوند. اگر قرار باشد محاکمه و دادگاهی و زندانی در میان باشد، باید جای متهم و مدعی عوض شود. زیرا این کارگران و فعالان جنبشهای اجتماعی و مردم ایران هستند که چهل سال است حق و حقوقشان از جانب جانیان حاکم بر ایران غصب و پایمال می شود. در این نظام فاسد، دزدان، قاتلان، فاسدان، اوباشان و جنایتکار در مسند قدرت نشسته اند و کارگران و انسانهای شریف و مبارز و حق طلب و معترض هم حقشان پایمال می‌شود و هم باید به زندان بروند و تحت شکنجه قرار گیرند و یا اعدام شوند.
نگاهی به موج اعتراضات و عکس‌العمل دوسه روز گذشته به ویژه در میان کارگران و تشکل های کارگری وفعالان دیگر جنبشها و اقشار اجتماعی علیه رژیم و احکام مزبور، بیانگر این واقعیت است که آنان نه هیچ توهمی نسبت به ماهیت ضد کارگری رژیم اسلامی و شگردهایش دارند و نه مرعوب فضای سرکوب و توحش رژیم شده‌اند و نه رژیم توانسته با ایجاد این فضا مردم را از پیگیری مطالباتشان منصرف نماید.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت تپه روز ۱۶ شهریور با صدور اطلاعیه ای با مضمون شفاف و طبقاتی تحت عنوان از “بوسیدن دست کارگر تا احکام ظالمانه، فریب و ریا بس است!”، اعلام کردند علیه احکام سنگین و وحشیانه علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و حامیان کارگران هفت تپه مبارزه خواهند کرد. در این اطلاعیه ماهیت امنیتی این احکام را برملا ساخته‌اند و آمده که: “ابراهیم رئیسی که با هدف سرکوب کارگران بر سر کار آمده با همراهی دستگاههای امنیت که همگی وظیفه دفاع از منافع سرمایه داران و کارفرمایان را دارند، در انجام وظیفه ضد کارگری خود سنگ تمام گذاشته اند.”در این اطلاعیه کارگران نیشکر هفت تپه راه‌کار واقعی نجات از شر این رژیم کارگر ستیز را نیز مشخص کرده و می‌گویند: “آتش خشم کارگران هفت تپه و سایر نقاط کشور هر روز بیش از پیش زبانه می‌کشد و دور نیست آن زمان که کارگران در اثر وضعیت معیشتی خانمان سوز و فقر و فلاکت و ظلم و ستم و سرکوب کارفرمایان و دولت، دست به اعتراضات و اعتصاب سراسری بزنند و تکلیف خود را با اوضاع معیشتی جاری معین کنند”.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران نیز در اعتراض به احضار۴۱ نفر از کارگران صنایع فولاد اهواز، طی اطلاعیه ای سیاسی – طبقاتی اعلام کرده‌اند که: “از مبارزه دست نخواهیم کشید! اینان کارگرانی هستند که به‌خصوصی سازی رانتخورانه، عقب افتادن دستمزدها و بسته شدن کارخانه شان اعتراض کرده بودند.” در این اطلاعیه همچنین در دفاع از هم طبقه ای های خود در نیشکر هفت تپه به دفاع برخاسته اند و احکام صادره علیه نه نفر از آنان را محکوم کرده اند. در این اطلاعیه آمده که “پیام این احکام برای کارگران چیست؟ جز اینکه حقوق خود را طلب نکنید و گرسنگی بکشید. جز انیکه مافیا باید صنایع کشور را ورشکسته کند تا در لواسان کاخها سر به فلک بکشند و آقا زاده ها به خیال آسوده سوار پورشه شوند. این سیستم فسادپرور باید تغییر کند.”
آری این سیستم جنایتکار و دزد و فسادپرور باید برود. کارگان دریافته‌اند که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مسبب فقر و فلاکت زندگی آنان و توده های مردم تهیدست جامعه است. این رژیم به خاطر فساد و دزدی و سیاستهای ارتجاعی توسعه طلبانه نمی‌تواند مطالبات کارگران و دیگر اقشار تهیدست جامعه را برآورد نماید. در مقابل به تهدید و ایجاد فضای رعب و وحشت متوسل می‌شود . بدون شک کارگران و مردم محروم ایران نیز در مقابل زور گویی و قلدری رژیم اسلامی به مقاومت و مبارزه خود تا به دست آوردن همه حقوق و مطالباتشان ادامه خواهند داد. البته پیروزی در این نبرد طبقاطی در گرو مبارزه متشکل و متحد و سازمان یافته سراسری کارگران و دیگر اقشار مردم تهیدست و ستمدیده جامعه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *