اعتراض تشکل های کارگری به مصوبه دستمزد ۹۹

تشکل های کارگری و فعالين سنديکايی سراسر کشور با انتشار بيانيه هاي جداگانه مصوبه شورای عالی کار رژیم در مورد دستمزد سال 99 را محکوم کرده اند.

در بیانیه سنديکای کارکران نيشکر هفت تپه، آمده است ما کارگران ضمن رسوا کردن بیشتر چهره کثیف اعضای متشکل در شورای عالی کار، به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار مزد ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ می باشیم.  شورای بازنشستگان ایران در بیانیه خود آورده است که  طبقه کارگر ایران اعم از شاغلین و بازنشسته این نمایش مضحک افزایش مزد را تحمل نخواهد کرد و مصمم تر از قبل پاسخ مستقل و متحدانه خود را به آن خواهد داد. در بیانیه گروه اتحاد بازنشستگان آمده است،  کارگران آگاه و تشکل های کارگری و مدافعان واقعی توده های زحمتکش هرگز فریب عناصری را که سالهاست با خوش خدمتی شریک به فلاکت کشاندن کارگران بوده اند، نخواهند خورد. این عناصر نماینده کارگران نیستند بلکه با جیره خواری از سرمایه داران و کارفرما، از پشت به کارگران خنجر زده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران  نیز ضمن اعلام مخالفت شدید خود با نرخ دستمزد بی شرمانه تعیین شده، اعلام میدارد که طبقه کارگر ایران زندگی چندین برابر زیر خط فقر را در خور شأن و منزلت انسانی خانواده های کارگران و مزد بگیران ندانسته و بنابراین از همه توان و ظرفیت های خود برای تحقق خواسته ها و مطالبات انسانی و به حق میلیون ها کارگر و خانواده های آنان استفاده خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *