اعتراض فرهنگیان طرح مهرآفرین در تهران

جمعی از فرهنگیان طرح مهرآفرین روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه از چند استان کشور با رفتن به تهران و برپایی تجمع در مقابل ساختمان مجلس  خواستار تبدیل وضعیت خود شدند.

فرهنگیان طرح مهرآفرین می‌گویند: هر فرهنگی مهرآفرین قریب به ۲۰ سال سابقه  تدریس دارد، اما تا کنون تبدیل وضعیت نشده است. به گفته آنها، وزارت آموزش و پرورش، شرط تبدیل وضعیت را گذراندن آزمون استخدامی اعلام کرده است واین درحالی است که اکثر فرهنگیان طرح مهرآفرین با آزمون ورودی وارد مرحله تدریس شده و تمام مراحل و فیلترهای گزینش و استخدام را با موفقیت رد کرده‌اند. فرهنگیان مهرآفرین در پایان این تجمع، اعلام کردند که این تجمع ها تا احقاق حقوق حقه که همان تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی است، ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.