اعتراض نیروهای شرکتی شهرداری سراوان

جمعی از کارگران شرکتی شهرداری سراوان روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در مقابل دفتر شهردار تجمع کردند.

از قرار معلوم، کارگران شرکتی شهرداری سراوان ۵ ماه است که حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند. شهرداری ادعا می کند که از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه با کارگران قرارداد داشته و پس از پایان این مدت تعهدی نسبت به این کارگران ندارد. ولی کارگران نسبت به این موضوع معترضند و می گویند ،همچنان معوقات آنها پرداخت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.