اعتراض و اعتصاب بازاریان در تهران

شماری از بازاریان تهران روز یکشنبه ۲۲ خرداد ماه، با بستن مغازه ها و واحدهای صنفی خود، و شعار دادن علیه دولت به اعتصابات بازاریان پیوستند.

بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تجمع اعتراضی گروه‌های مختلف کسبه تهران در خیابان جمهوری و امین‌حضور شکل گرفت و شماری از مردم نیز به آنها پیوستند. بازاریان با توجه به تورم غیرقابل کنترل در ایران و افزایش قیمت روزافزون کالاها، خواهان کاهش مالیات دریافتی دولت شدند. این اعتصابات پیشتر نیز در شهرستان‌های تبریز و اراک، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی شکل گرفته بود. همچنین در خبری دیگر امده که بازاریان شهر کازرون نیز روز دوشنبه ۲۳ خردادماه به این اعتصابات پیوستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.