اعتراض و اعتصاب عمومی پاسخ به گرانی و سیاست سرکوب رژیم است!

در پی افزایش ۳ برابری قیمت بنزین که ازسوی « شورای هماهنگی اقتصادی »، با تصمیم و مشارکت سران سه قوه و زیر نظر مستقیم خامنه ای گرفته شد، در بسیاری از شهرهای ایران اعتراضات خشم آلودی همراه با بستن خیابانها و مانع ایجاد کردن در مسیر حرکت وسائل نقلیه و متوقف کردن عبور و مرور از سوی توده های مردم انجام گرفته است. مردم معترض حتی با بستن جاده ها و راه های منتهی به شرکت ها و کارخانجات موجب تعطیلی این مراکز گردیدند. از جمله در محور کرج – تهران و حتی تعطیل گشتن مراکز خودروسازی ها و شرکت های بزرگ، بستن تمام راه های منتهی به عسلویه و پروژه های صنعتی پارس جنوبی و عدم حضور کارگران و کارکنان این مراکز صنعتی و متوقف ساختن فعالیت آنها وهمچنین بستن راه امیدیه و ماهشهر و بندر شاهپور ( بندر امام ) در خوزستان توسط مردم و جوانان منطقه و تعطیلی پتروشیمی ها نیز بخشی از اعتراضات و واکنش به تصمیم رهبری و شورای هماهنگی اقتصادی بوده است.

گرانی بنزین نمونه آشکار سیاست تعرض فزاینده رژیم به سطح زندگی و معیشت حداقلی مردم است. این سیاست در حالی اجرا می گردد که سرمایه داران حاکم می خواهند درآمد چپاولگری، ثروت اندوزی و افزایش سیاست نظامی گری در داخل و خارج از کشور را از سفره و گردۀ کارگران و زحمتکشان جامعه مهیا نمایند. استیصال و ورشکستگی جمهوری اسلامی در مقابل بحران های اقتصادی ـ سیاسی کنونی، سران رژیم را مصمم نموده است که برای تداوم حیات ننگین خود سیاست ریاضت اقتصادی را تا غارت هست و نیست مردم ادامه دهد و با اتکا به نیروی سرکوب خود، کنترل جامعه را با کشتار و بگیر و ببند و هر شیوۀ ممکن در دست داشته باشد، تا آنجا که با قطع هرگونه ارتباطات و فیلترینگ اینترنت و تکنولوژی مرتبط با آن، حق آزادی ارتباطات را از مردم سلب نموده است. غافل از آنکه این ترفندهای سرکوبگرانه و لشکر کشی مقابل مردم و گسیل چکمه پوشان به خیابان ها هرگز قادر به خاموش کردن فریاد خشم و اعتراض توده های محروم به جان آمده از فقر و گرسنگی و بیکاری، نخواهد بود. بحران اقتصادی و سیاسی حاکم راه حل قانونی ندارد و عمق ریشه های فساد و طفیلی گری تار و پود سرمایه داری متحجر جمهوری اسلامی  را به انحطاط کشانده است. توسل به نسخه های تسکین دهندۀ سرمایه داری نئولیبرال زیر پوشش طرح های صندوق بین المللی ِ پول و بانک جهانی، گزینش راه حل حاکمان برای نجات از احتضار است به قیمت خانه خرابی و مستمند سازی گسترده اکثریت زحمتکش جامعه.

رهایی محرومان از این بساط ظالمانه و نکبت بار کنونی در گرو ِراه حل انقلابی ِ گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری متشکل و آگاهانه توده های زحمتکش جامعه، مبارزه متشکل و سازمان یافته کارگران آگاه و نیروهای انقلابی و ایستادگی در مقابل سیاست ریاضت اقتصادی و سیاست سرکوب است.

                                        زندگی شایسته حق ماست، خیابان از آن ماست!

                                                           زنده باد آزادی

                                                 کارگران انقلابی متحد ایران

ruwo.iran@gmail.com

                                                       آبان ماه ۱۳۵٨

این اعلامیه در روزهای اول خیزش آبان در ایران انتشار یافت ولی تازه به دست ما رسید. تحریریۀ سایت آذرخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *