اعتراض کارکنان دانشگاه پیام نور مشهد

کارکنان پیام نور مشهد  روز شنبه ۵ شهریور ماه با برپایی تجمع از مسئولان پیام نور مرکز درخواست کردند به وضعیت حقوقی و سایر مطالبات عقب‌افتاده آن‌ها رسیدگی کنند.

کارکنان معترض درخصوص تجمع خود می گویند: در آخرین تجمع پرسنل اداری دانشگاه پیام نور مشهد که روز چهارشنبه هفته گذشته در محوطه داخلی دانشگاه برگزار شد، مدیران و مسئولان قول دادند مطالباتشان را از مرکز پیام نور در تهران پیگیری می‌کنند که هنوز عملی نشده است. آن‌ها با بیان اینکه همه مزایای کارشناسان شاغل در پیام نور مشهد از سه سال پیش قطع شده و معوقات افزایش ده درصدی حقوق سه ماه (فرودین، اردیبهشت وخرداد) سال جاری کارکنان پیام نور نیز هنوز پرداخت نشده، گفتند: این مزایا شامل اضافه کاری‌ها، حق بن کارت، حق بهره‌وری، حق جلسه امتحانات و پاداش دانش‌آموزان ممتاز به بهانه کمبود منابع مالی پرداخت نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.