اعتراض کارگران شهرداری سرپل ذهاب

روز پنجشنبه ۲ تیر ماه جمعی از کارگران شهرداری سرپل ذهاب در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه از دستمزدهای معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بر اساس گزارش منتشر شده، کارگران شهرداری سرپل ذهاب واقع در استان کرمانشاه دارای ۳ ماه دستمزد معوقه می باشند. این کارگران از اسفند ماه ۱۴۰۰ نه حقوقی دریافت کرده اند و نه بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. گفته می شود عدم پرداخت دستمزدها کارگران وخانواده های آنها را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.