اعتراض کارگران شهرداری شوشتر

کارگران شهرداری شوشتر در استان خوزستان با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی مقامات به وضعیت شغلی و حقوقی خود شدند.

این کارگران ضمن اعتراض به اعضاء شورای شهر در خصوص تعلل در تغییر شهرداری اعلام کردند لازم است شورای شهر نسبت به مساله مطالبات کارگران توجه کرده و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و آسیب‌پذیری این قشر، پرداخت مطالبات آنان را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مورد رسیدگی قرار دهد. آنها همچنین می گویند  شورای شهر علارغم برگزاری جلسات متعدد برای انتخاب شهردار، هنوز این اقدام انجام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.