اعتراض کارگران شهرداری شوش

گروهی از کارگران شهردای شوش روز یکشنبه ۶ شهریور ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون کار و تحمیل بیگاری توسط کارفرما اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که در قسمت خدماتی و فضای سبز کار می‌کنند از وجود اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه بدون پرداخت کامل دستمزد آن خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون کار رژیم نیز باید بابت هر ساعت اضافه کاری ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت شود. به گفته کارگران شهرداری شوش، در دروه مدیریت جدید شهرداری از دو سال و نیم گذشته تاکنون جز حقوق کارگران که با تاخیر سه ماهه پرداخت می‌شود، سقف اضافه و تعطیل کاری به حداقل رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.