اعتراض کارگران شیشه کاوه فلوت ساوه

کارگران شیشه کاوه فلوت ساوه روز شنبه ۱۲ یر ماه با تجمع مقابل اداره کار خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این کارگران که بیست سال سابقه کار دارند، خواستار پرداخت چهار درصد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور و برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد می باشند. از قرار معلوم، این افراد شرایط بازنشستگی را دارند و سابقه بیمه‌پردازی آن‌ها در مشاغل سخت بیش از ۲۰ سال است. به گفته کارگران، کارفرما نه تنها برای بازنشستگی آن‌ها اقدامی انجام نداده بلکه این کارگران را از کار اخراج کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.