اعتراض کارگران پارس جنوبی

صبح روز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه جمعی از کارگران روزمزد در پروژه پارس جنوبی آئینه تمام نما در اعتراض به وضعیت نامناسب کاری خود دست به تجمع زدند.

نداشتن بیمه و بازنشستگی، نبود امنیت شغلی و پرداخت نشدن بموقع حقوق از مشکلات اصلی این کارگران می‌باشد. یکی از کارگران معترض می گوید شرایط نازل شغلی از عدم رعایت بهداشت و نبود فضای کافی در کمپ‌ها، کانکس‌های استراحت گرفته تا کیفیت پایین غذا و پرداخت با تاخیر حقوق‌ها و دستمزد‌های اندک در شغل آنها، وضعیت غیرانسانی و تبعیض‌آمیزی را در این منطقه به وجود آورده است. آنها معتقدند نداشتن امنیت شغلی و عدم رعایت قوانین کار در این شرکتها، کارگران روزمزد را به برده صاحبان کار تبدیل کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.