اعتراض کارگران پیمانکاری نفت

جمعی از کارگران پیمانکاری نفت  در شهرهای مختلف و در پی انتشار فراخوانی روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه با برپایی تجمعاتی در محل کار خود خواستار حذف پیمانکاران شدند.

کارگران پیمانکاری نفت که خواستار برچیده شدن تمام شرکت‌های پیمانکاری نفت هستند می گویند طی چندین سال گذشته به خواسته‌های آنها رسیدگی نشد و صدایشان را کسی نشنید؛ اجرای ناقص طرح طبقه بندی مشاغل دردی از کارگران دوا نکرد؛ حتی در بسیاری از این شرکت‌ها این طرح اجرایی نشد و چندین ماه از دستمزدهای آنان تاکنون پرداخت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.