اعتراض کارگزاران شرکتی مخابرات

جمعی از کارگزاران شرکتی مخابرات روز سه شنبه ۲ شهریور ماه در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود در مقابل شرکت مخابرات تهران دست به تجمع زدند.

معترضان که خواستار تبدیل وضعیت خود می باشند، می گویند با مصوبه اخیر که براساس بازنشستگی تعدادی از پرسنل در طول یک بازه چهار ساله، وعده داده شده است، مخالفند و خواستار تبدیل وضعیت خود در کوتاه ترین زمان ممکن می باشند. یکی از معترضان می گوید، قرار بود تا قبل از پایان مرداد این کارکنان تبدیل وضعیت شوند ولی اکنون به بهانه های مختلف از این کار سرباز می زنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.