اعتصاب عمومی در ایتالیا

اعلام فریبکارانه “کونته”  نخست وزیر ایتالیا” در رابطه با متوقف شدن تمام بخش های “غیر ضروری” موجی از نگرانی، اعتراض و اعتصاب میلیون ها کارگری را که هنوز در چارچوب بیماری عفونت زای “کرونا ویروس” قرار دارند، فراهم آورده است.

برپایه گزارش منتشره، از روز 25 مارس تاکنون سندیکاهای کارگری سراسر ایتالیا  از جمله “چی. آی. جی. ال” ، “چی. آ. اس. ال” و “او. آی. ال” علیه عادات همیشگی کارفرمایان صنعتی که ابتدا و مقدم بر هر چیز از منافع خود بهره برداری می نمایند، بطور تدریجی در حال سازماندهی و بسیج اعتصاب عمومی اند. در هیمن رابطه سندیکاهای کارگری طی انتشار بیانیه ایی مشترک اعلام کردند، با اتحاد ما برای پیشبرد اعتصاب سراسری، سدی در برابر منافع حاکمین سرمایه و صنایع و نیز سندیکاهای بروکراتیک کنفدرال ایجاد می کنیم و در هر کارخانه و مکان تولیدی، کمیته های بهداشتی زنان و مردان کارگر ایجاد می شود و آنها هستند که تصمیم می گیرند چه موادی باید تولید شود و تولیدات ضروری کدام است و در یک کلام ابتکار تولید به دست آنهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *