اعتصاب غذای ٢٠٠ زن زندانی در زندان ارومیە

به گزارش منتشره، حدود 200 زندانی زن محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە نشانە اعتراض بە نبود امکانات بهداشتی و مخالفت مسئولین زندان با آزادی موقت آنها، دست بە اعتصاب غذا زده اند.

برپایه گزارش منتشره،  تمامی زنان محبوس در بند زنان نهار روز شنبە را تحویل نگرفتە و آن را بە زمین ریختە و اعلام کردەاند تا زمانی کە از حق آزادی موقت برخوردار نشوند، بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد. اعتصاب این زندانیان پس از مرگ یکی از زنان محبوس در بند زنان بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا بودە است. برپایه این گزارش، این زندانی  یک روز قبل از مرگش حالش وخیم بودە و علی رغم مطلع کردن کادر درمانی، هیچ کدام از آنها برای درمان وی اقدام نکردەاند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *