اعتصاب و تجمع اعتراضی راهبران مترو تهران

روز یکشنبە ۳۰ خرداد، جمعی از کارکنان “راهبری مترو” تهران در اعتراض بە عدم پیگیری مطالباتشان در چهارراه حافظ تجمع کردن.

جمعی از کارکنان «راهبری مترو» در برابر شرکت بهره برداری مترو در چهارراه «حافظ»، در اعتراض به دریافتی کم که جوابگوی نیازهای زندگی آنان نیست، نداشتن امنیت شغلی، سختی کار و دیگر مطالبات خود دست به اعتصاب و تجمع زدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.