اعتصاب کارمندان و کارگران اداره آبفا بندر ماهشهر

به گزارش منتشره، روز دوشنبه ۶ آبانماه، شماری از کارگران و کارمندان اداره آبفا بندر ماهشر در پی عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود، مقابل این اداره دست به تجمع زدند.
به گفته معترضان ۴ ماه است که مسئولین اداره آبفا بندر ماهشر به بهانه های مختلف از جمله نبود اعتبار از پرداخت ۴ ماه دستمزد پرسنل این اداره خودداری می وزند. آنان همچنین می گویند علاوه بر دستمزد معوقه حق بیمه نیروهای رسمی ۴ ماه و نیروهای پیمانکار ۸ ماه است که پرداخت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.