اعتصاب کارگران شهرداری دلگشا در استان ایلام

در ادامه اعتصاب کارگران و پرسنل شهردرای دلگشا در استان ایلام به دلیل عدم پرداخت دستمزدها، شهرداری مجبور شد این اداره را تعطیل کند.

از قرار معلوم شهرداری از پرداخت ۱۷ ماه حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و همچنین بیش از ۶ ماه دستمزد معوقه کارگران به بهانه نبود اعتبار سرباز می زند. کارگران و پرسنل این شهرداری از چند روز پیش به دلیل مشکلات معیشتی و عدم پاسخگویی مقامات به مطالباتشان دست از کار کشیده و اعتصا کرده اند. آنها گفته اند تا پرداخت کلیه مطالباتشان بر سر کار بازنخواهند گشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.