اعتصاب کارگران ٢٢ شرکت در عسلویه

به گزارش “شورای هماهنگی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” از روز پنجشنبه ۲۸ مرداد کارگران پروژه ای ٢٢ شرکت نفتی در عسلویه برای دومین روز با خواست واکسیناسیون رایگان دست به اعتصاب زدند.

در حالیکه کارفرما اعلام کرده بود که در وهله اول تا سن ۶٠ سال واکسن میگیرند. کارگران با اعتراض خود آنرا به سن ۴٠ سال رساندند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی هفته گذشته طی بیانیه ای بر خواست واکسیناسیون فوری کارگران تاکید کرد و بلافاصله و با بلند شدن صدای اعتراضات برای این مطالبه، کارگران در تعدادی از پتروشیمی ها واکسیناسیون شدند. گفتنی است اعتصاب دهها هزار کارگر نفت که بیش از شصت روز از آغاز آن می گذرد، دستاوردهای مهمی برای این کارگران داشته است این حرکت دسته جمعی باعث شده که پیمانکاران در برابر اعتراضات آنان عقب بنشینند. از جمله در همین مدت حقوقهای معوقه کارگران نیز در خیلی جاها تسویه شده است. هم اکنون اعتصاب کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.