اعتصاب کارگران پالایشگاه فجر جم و کارگران شرکت استیم

روز سه شنبه ۲۳ شهریور ماه در هشتاد و هشتمین روز از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت در پالایشگاه، مراکز پتروشیمی و نیروگاه‌ها، کارگران پالایشگاه فجر جم و شرکت استیم دست به اعتصاب زدند.

کارگران شیفت صبح پالایشگاه فجر جم در اعتراض به “پرداخت نشدن مطالبات، سطح نازل دستمزدها و حذف اضافه‌کاری” از رفتن به سر کار خودداری کرده و در برابر درب پالایشگاه دست به تجمع زدند. در همین روز  کـارگران پروژه‌ای شرکت استیم شاغل در پتروشیمی بوشهر نیز برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرایی نشدن وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.