اعدام هفت زندانی دیگر در زندانهای رژیم

درادامه گسترش موج اعدامها، طی روزهای اخیر دستکم ۷ زندانی دیگر در زندانهای اصفهان، تبریز و ایلام با اتهام قتل به طور جداگانه اعدام شدند.

روز چهارشنبه هفته گذشته حکم اعدام دو زندانی به نامهای “محسن صفری” و “امیرحسین آبادی” با اتهام «قتل» به طور جداگانه در زندان اصفهان اجرا شد. همچنین درهمین روز حکم اعدام یک زندانی که از هویت وی اطلاعی در دست نیست در زندان اصفهان به اجرا در آمد. در ایلام نیز چهار زندانی که هویت دو نفر از آنها “چولکی” و “لطفی” اهل شهرستان ایوانغرب به اتهام قتل اعدام شدند. از سوی دیگر گزارش شده است که حکم اعدام ۱۲ زندانی دیگر که همگی در بند ۴ زندان دستگرد اصفهان به سر می برند به آنها ابلاغ شده است. احتمال می رود حکم این ۱۲ زندانی طی روزها یا هفته های آینده اجرا شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.