اعلام همبستگی با مردم افعانستان در پاریس و ژنو

روز یکشنبه ۵ سپتامبر دو میتینگ جداگانه در همبستگی با مردم افغانستان در میدان جمهوری پاریس و مقابل سازمان ملل در ژنو برگزار شد.

در پاریس به دعوت چندین انجمن  و سندیکا از جمله” انجمن ضد راسیست، انجمن زنان، دانشجویان، انجمن یهودیان” و سندیکاهای  “س ژ ت”و “س اف  د ت” و همچنین گروه حقوق بشر در فرانسه میتینگی در همبستگی با مردم افغانستان در میدان جمهوری برگزار شد. در این میتینگ بیشتر حول مسئله زنان و آزادی آنان سخنرانی شد و شعارهای هم در اعتراض به  طالبان سرداده شد. همچنین  هزاران نفر از افغانسانیهای ساکن ژنو و نیروهای مترقی و سندیکایی علیه  طالبان شعار سردادند. این تجمع که در میدان ملل ژنو برگزار شده بود بعداز  چندین سخنرانی پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.