افزایش شمار کارگران فاقد بیمه در ایران

بنابر اعتراف معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی رژیم، بیش از ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور، فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.

به گفته این کارگزار رژیم، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی واقعی در کشور وجود دارند که با توجه به اینکه ۸۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، بنابراین بیش از ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند.

گفتنی است از یکسال پیش تاکنون  اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس رژیم مطرح شده اما تاکنون این طرح مصوب نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.