افزایش موج اعتصاب غذا در میان معلمان کشور

موج اعتصاب غذای ملعمان در سراسر کشور در همبستگی با معلمان زندانی و اعتصاب غذای “اسکندر لطفی” سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، همچنان ادامه دارد.

در فراخوان اولیه  این اعتصاب غذا آمده است: در حمایت از معلمان زندانی و در اعتراض به پرونده سازی علیه فعالان صنفی و به ویژه در همراهی با اعتصاب غذای سخنگوی شورای هماهنگی اسکندر لطفی؛ ما فعالان صنفی از صبح ۱۲ خرداد دست به اعتصاب غذا می زنیم و تا پایان در کنار سوران عزیز می مانیم از همه فعالان صنفی می خواهیم با حمایت از سخنگوی صادق شورای هماهنگی و دیگر معلمان زندانی مانع انجام پروژه های غیرقانونی علیه آنها گردند. گفتنی است  اسکندر لطفی در هفتمین روز اعتصاب غذای خشک و اصغر میرزادگان در پنجمین روز اعتصاب غذا و دارو به سر می برند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.