بازداشت دو فعال کارگری دیگر در بانە

روز سە شنبە ۱۴ تیرماه، دو فعال کارگری با هویت «رزگار کمالی» و «صلاح درویشی» اهل بانە بە ادارە اطلاعات این شهر احضار و بە مدت دو ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند.

این فعالین کارگری از سوی نیروهای ادارە اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفتە و بە شدت مورد تهدید قرار گرفتە بودند کە بە هیچ وجه نباید در تجمعات اعتراضی شرکت کنند. گفتنی است، طی روزهای اخیر موجی از بازداشت و تهدید فعالین کارگری در بانە از سوی ادارە اطلاعات انجام گرفتە است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.