بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه کاغذ پارس

روز پنجشنبه ۱۸ مهر ماه،به دنبال اعتراضات پیگر و متحدانه کارگران کارخانه “کاغذ پارس” ۲۳ کارگر اخراجی این کارخانه بر سرکارهایشان بازگشتند.

به گفته این کارگران، آنها به بهانه پایان قرارداد و برخی اختلافات با پیمانکار فسخ قرارداد شده بودند. اما اکنون مدیرعامل شرکت از ترس گسترش اعتراضات، قرارداد پیمانی این کارگران را تمدید کرده و آنها مجددا به سر کارهای خود بازگشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.