برگزاری آکسیون اعتراضی در حمایت از مقاومت روژآوا

بنابه گزارش دریافتی، روز شنبه ۱۸ آبانماه، آکسیونی اعتراضی در حمایت از مقاومت روژآوا در شهر کلن آلمان برگزار گردید.
در این آکسیون به همراه مردم آزادیخواه آلمان، جمعی از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند. معترضان با آمدن به خیابانهای شهر کلن و سردادن شعارهای اعتراضی، ضمن اعلام همبستگی با مردم روژآوا نسبت به حمله جنایتکارانه ارتش ترکیه به روژآوا و کشتار مردم بی دفاع اعتراض کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.