برگزاری آکسیون اعتراضی در فرانسه

روز شنبه  ٢٣ نوامبر  تظاهراتی با فرا خوان ” انجمن دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران،  همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، اتحاد بین المللی برای حمایت از کارگران ایران، جمعیت کردهای مقیم فرانسه ـ پاریس و هماهنگی ایرانیان ـ پاریس، براى پشتیبانى از مبارزات مردم در ایران  برگزار گردید.

در جریان این آکسیون که شماری از اعضاء و هواداران کومه له و حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند، شرکت کنندگان با سردادن شعارهای اعتراضی ضمن حمایت از اعتراضات سراسری ایران، کشتار و بازداشت گسترده معترضان را محکوم کردند. در ادامه آقایان “عارفی و ماملی متن هایی را به همین مناسبت به زبانهای فارسی و فرانسوی قرائت کردند.  سپس “حماد شیبانی” ترجمە شعری از یک شاعر لبنانی را تقدیم حضار نمود. این آکسیون بعداز چندین ساعت در میان شعارهای اعتراضی به پایان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.