برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

به گزارش دریافتی  روز شنبه هفتم آگوست در شهر کلن آلمان آکسیونی در اعتراض به سرکوب مردم معترض خوزستان و سایر شهرهای ایران توسط ماموران رژیم ایران و در همبستگی با کارگران اعتصابی نفت, گاز و پتروشیمی و همچنین کارگران هفت تپه برگزار شد.

در این آکسیون  که رفقای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران نیز شرکت داشتند، سخنرانان به زبان های آلمانی, کردی و فارسی همبستگی خود را با مبارزات کارگران در بخش های مختلف اعلام کردند. همچنین پشتیبانی خود را از مبارزات برحق مردم خوزستان و سایر شهرهای ایران اعلام کردند. سخنرانان تاکید کردند که به رغم تفرقه ای که حکومت اسلامی ایران سال ها در میان مردم ایجاد کرده است, اتحاد و در کنار هم بودن استان های مختلف نشانه ای از هوشیاری مردم در مقابل یک حکومت دیکتاتور و مرتجع است. آنها اعلام کردند که رژیم ایران در مقابل خواسته ها و مطالبات کارگران و توده های تحت ستم ایران ورشکسته است. به همین دلیل است که به سرعت خیزش های به حق مردم در طلب نان و آزادی را سرکوب می کند. بنابراین هیچ راهی به غیر از سرنگون کردن انقلابی این حکومت وجود ندارد. انقلابی که  ریشه های ستم, استثمار و تبعیض را از بین ببرد و جامعه ای آزاد و برابر برای همگان فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.