برگزاری تحصن در حمایت از زهرا صفایی و پرستو معینی در زندان قرچک

به گزارش کانون “حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام” گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، در حمایت از زهرا صفایی و پرستو معینی دست به تحصن و اعتراض زدند.

بدنبال این تحصن و اعتراض حال زندانی سیاسی زهرا صفایی که پیشتر نیز در زندان دچار سکته قلبی شده بود به وخامت گرایید. سایر زنان زندانی برای حمایت از این مادر و دختر زندانی سیاسی اقدام به سردادن شعار کرده و رئیس زندان قرچک را مجبور به قبول خواست برحق این مادر و دختر زندانی سیاسی کردند. گفته می شود، سه ماه است که زهرا صفایی و پرستو معینی درخواست ملاقات با پسر زهرا صفایی و برادر پرستو معینی که در زندان اوین است را دارند.  شایان ذکر است محرومیت این خانواده و سایر زندانیان از ملاقات زندان به زندان درحالی است که طبق قانونِ زندانها، برای ملاقات بین اعضای یک خانواده که در زندانهای جداگانه محبوس می باشند، پیش بینی هایی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.