برگزاری تظاهرات اعتراضی در شیلی

روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه هزاران تظاهرکننده با حضور در میدان ایتالیا در پایتخت شیلی خواهان یک قانون اساسی عادلانه و منصفانه شدند.

شیلی روز یکشنبه ۱۵۵ عضو کمیتهٔ بازنویسی و اصلاح قانون اساسی را تعیین کرد. تظاهرکنندگان حاضر در محل، هنگام آغاز جلسه معارفهٔ اعضای کمیته، شعارهایی علیه نابرابری سر دادند. تظاهرات آزادی‌خواهانهٔ سال ۲۰۱۹ در همین مکان سبب شد سرانجام هیئتی برای بازنویسی قانون اساسی شیلی فراهم شود، قانونی که از دوران دیکتاتوری “آگوستو پینوشه” باقی مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.