برگزاری مراسم خاکسپاری مختار احمدی در مریوان

برپایه گزارش دریافتی، بە خاکسپاری تن بی جان مختار احمدی شهروند کشتە شدە شب ۹ مهرماە در مریوان، ساعت ۲ نصف شب، زیر فشار و تهدید نیروهای امنیتی رژیم برگزاری گردید.

برپایه این گزارش، نهاد امنیی رژیم در مریوان از خانوادە این جان باختە تعهد گرفتەاندکە باید فوراً و بدون انجام تجمع، مراسم خاکسپاری انجام شود درغیر این صورت اعضای خانوادە نیز بازاشت خواهند شد. گفته می شود فقط حدود بیست نفر از اعضای فامیل این شروند جان باختە اجازە شرکت در مراسم خاکسپاری را داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *