برگی از تأریخ تقدیم به دانش آموزان و معلمان مبارز؛ به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱).

شمس الدین امانتی.  شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱

گزارشى از: افتتاح مدارس جنبش مقاومت در شهر بوکان، برگرفته از(خبرنامه کومه له).

فراخوان؛ «جمعیت مستقل معلمان مبارز کردستان ایران.» براى ثبت نام سال تحصیلى ۶١ـ۶٠ و شرکت در کلاسهاى تقویتى و دریافت کارنامه.

مردم شرافتمند بوکان، معلمان مبارز، دانش آموزان رزمنده.

همچنانکه اطلاع دارید بدنبال اعلام تعطیلى مدارس بوکان از طریق استاندارى آذربایجان غربى در مورخ  ١۴/٩/۵٩ «جمعیت مستقل معلمان ..» به مثابه یک مرجع رسمى مسئول برخواسته از شرایط انقلابى کردستان، وارد عمل شد و رأسآ ادارۀ مدارس بوکان را بر عهده گرفته و علی رغم توطئه هاى ضد فرهنگى رژیم و دسایس و کارشکنی هاى جریانهاى ورشکسته و رسوا، مدارس را همچون سنگرى براى مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع و در راستاى اهداف جنبش مقاومت خلق کرد نگهداشت و در خلال چندین ماه فعالیت مداوم و مستمر، با روزى بیش از ٨ ساعت تدریس صادقانه و پیگیر با بهره گیرى از معلمان مجرب و مشخص و بهره ورى از کیفیتى مطلوب، خدمات آموزشى را بنحو احسن، در تمام سطوح ارائه داد و سرفرازانه ادارۀ ۶ دبستان، ۴ مدرسه راهنمایى و ٢ دبیرستان را با قریب ٢ هزار دانش آموز (فقط در سطح شهر بوکان) به انجام رساند.

کمیته دانش آموزى بوکان نیز در تأریخ ١٢ آذر ۵٩ در اولین اطلاعیۀ خود در پشتیبانى از سیاست هاى انقلابى معلمان مبارز کردستان مخالفت خود را با تعطیل مدارس از سوى رژیم اسلامى اعلام کرد.

 متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«به اطلاعتان میرسانیم، اکنون که جنگ ارتجاعی دولتهاى ایران و عراق سبب تشدید هر چه بیشتر فشارهاى اقتصادى و سیاسى بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران گشته است، اکنون که عمال حکومت مدافع منافع سرمایه داران و مرتجعین در این شرایط نیز هر روز قارناى دیگرى مى آفرینند، اکنون که رویزیونیستهاى خائن با دفاع از میهن سرمایه داران و استثمارگران عملآ هیئت حاکمه را در اهداف ارتجاعیش از این جنگ تجاوز کارانه از هر دو طرف، یارى میدهند، اکنون که کردستان بار سنگین محاصرۀ اقتصادى از جانب هیئت حاکمۀ ضد خلقى جمهورى اسلامى را نیز بردوش می کشند و اکنون که مرتجعین با تمام توان خود براى خدمت باهداف ضد فرهنگى هیئت حاکمه و تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد در جهت تعطیل کردن مدارس میکوشند، با حضور فعال در مدارس، ضمن کوشش در جهت افشاى ماهیت ارتجاعى و تجاوز کارانۀ جنگ هیئتهای حاکمۀ ایران و عراق از هر دو طرف، ضمن تشریح اهداف جنبش مقاومت خلق کرد و  افشای هر چه بیشتر جنایات جمهورى اسلامى در کردستان و سراسر ایران، ضمن سعى در جهت طرد و رسوا ساختن عوامفریبان، در جهت تهیۀ مایحتاج مدارس بکوشید و توطئۀ تعطیل کردن مدارس از جانب مرتجعین را که هدفى جزخدمت باجراى توطئه هاى ضد فرهنگى هیئت حاکمه و تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد ندارند، خنثى نموده و مدرسه را به سنگر مستحکم مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع بدل سازید.

«جمعیت مستقل معلمان . . . » نیز در پایان یک سال فعالیت خود در فراخوانى به مردم بوکان، معلمان و دانش آموزان این شهر، اعلام نمود که به دانش آموزان تحت آموزش خود کارنامه داده است،

طرح انقلابى کارنامه با نقش شعار «پیروز باد جنبش مقاومت خلق کرد.» بر روى آن و با نمره درس زبان کردى مورد استقبال دانش آموزان بوکان و خانواده هاى آنان گردید. جمعیت از آنان خواست که براى ثبت نام سال تحصیلى در مدارس بوکان و همچنین در کلاس هاى تقویتى و کلاس هاى آموزش زبان کردى به مدارس مربوطه مراجعه نمایند. «جمعیت در خلال چندین ماه فعالیت صادقانه خویش حقانیت، کارایى و قدرت خود را به عنوان یگانه مرجع صلاحیت دار مسائل آموزشى، در عمل به مردم شرافتمند بوکان و معلمان و دانش آموزان رزمنده به اثبات رساند، اکنون با کوله بارى از تجارب صنفى – سیاسى، با بسط و گسترش توان کمى و کیفى، قاطع و مصمم، بار رسالت خویش را مسئولانه تر از پیش در سال تحصیلى ۶١ـ۶٠ پیش خواهد برد.»

درنخستین روزهاى مهر ماه شهر بوکان شاهد جنب و جوش تازه و شورانگیزى بود. جنب و جوش هزاران دختر و پسر دانش آموز که چالاک و سر زنده، سال تحصیلى جدید را در مدارس خود با خواندن سرودهاى انقلابى کردى آغاز میکردند، خیابانها و کوچه هاى شهر بوکان، تنها شهر آزاد ایران، شهرى که دمکراسى انقلابى جنبش مقاومت علیرغم فشار ناشى از ٢ سال محاصرۀ اقتصادى، بدان نشأط و زندگى بخشیده است، با ازدحام این فرزندان انقلاب جلوه اى تازه بخود گرفته بود و نخستین روزهاى پائیزى این شهر با آواى گرم و پر نشاط دانش آموزان انقلابى یاد آور هیجان حیات بخش روزهاى پیش از قیام بود.«جمعیت دمکراتیک . . .» که در سال گذشته به یارى مردم مبارز بوکان و سازمانهاى انقلابى توانست توطئۀ ضد فرهنگى رژیم را براى به تعطیلی کشاندن مدارس بوکان خنثى نماید. امسال نیز با تکیه بر اعتماد اولیاى دانش آموزان و شور و شوق وصف ناپذیر خود آنان، مجددآ در روز مهر

ماه موفق به افتتاح ١١ مدرسه شامل ۵ دبستان، ۴ مدرسه راهنمائى و ٢ دبیرستان شدیم که تقریبآ

تمامى شهر بوکان را در پوشش خود مى گرفتند.

روز قبل از آغاز مدارس، به دعوت«جمعیت . .» کار نظافت و آماده کردن میز و نیمکت و وسائل ضرورى و نصب تابلو هاى جدید در تمام مدارس با کار دسته جمعى معلمان و دانش آموزان همچون جشنوارۀ پر هیجانى بانجام رسیده بود.

سال گذشته دانش آموزانى که در مدارس جنبش مقاومت بوکان زیر نظر«جمعیت . .» تحصیل کرده بودند توانستند با امتحان دادن در شهر هاى سقز، سنندج، ارومیه و تبریز بالاترین نسبت قبولى را (در مقایسه با شهرهاى اشغالى کردستان) کسب کنند و این امر در استقبال دانش آموزان و اولیاى آنان از بازگشایى مدارس در سال تحصیلى جدید تأثیر فراوانى داشته باشد. علاوه بر آن «جمعیت . . » با دایر کردن کلاسهاى تقویتى و تجدیدى موجبات دلگرمى دانش آموزان را فراهم ساخته بود.

این سنت انقلابی به ابتکار معلمان مبارز در تشکل«جمعیت مستقل معلمان مبارز کردستان ایران.» با کمک و همیاری دانش آموزان و والدین آنها در شهر بوکان، در تقابل با سیاست های ارتجاعی – مذهبی رژیم حاکم بر ایران، علیرغم فشار روز افزون بر معلمان و بازنشستگان و زنان معترض به تمامیت رژیم حاکم بر ایران، با گذشت بیش از۴۱ سال، در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در شهرهای مختلف ایران از جمله شهر بوکان در روز پنج‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، در میانه جو شدید امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی آغاز و برگزار شد.  لازم و ضروری است تا از این همبستگى طبقاتى پشتیبانی کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.