به مناسبت هشتم مارس ، روز جهانی زن

فریده نفیسی ( ج )

        هشتم مارس روز بین المللی زنان علیه بی حقوقی ونابرابری ستم جنسی درمناسبات شیوه تولید سرمایه داریست .

گرامی باد هشت مارس و یاد تمام قربانیان ستم جنسی در جهان طبقاتی سرمایه داری .                                         

روز جهانی زن امسال درشرایطی برگزار میشود که جنبش زنان رویدادهای فراموش نشدنی وتاریخی را پشت سرگذاشته وهم اکنون نیزدرپیش دارد . اعتراضات وافشاگریهای زنان درابطه با سیاستمداران بورژوازی ، تجارت سکس وسوءاستفاده جنسی از زنان درمحیط های کار وبه ویژه محیط کار هنری ، ادامه مبارزه جانانه زنان کوبانی علیه داعش ، مراسم اعتراضی خاکسپاری فرخنده توسط زنان افغانستان علیه ارتجاع مذهبی ، کیفر خواست مادران زندانیان سیاسی کشتارهای دهه شصت تا کنون علیه رژیم اسلامی ، شرکت پرشورزنان درخیزش آبانماه98 با شعار نابودی رژیم سرمایه داری اسلامی که متاسفانه عزیزان زیادی جان خودرا از دست دادن وبسیاری به اسارت درآمدند ، سوزاندن حجاب اسلامی ومبارزه دختران خیابان انقلاب ، اعتراضات علیه کشته شدن سحرخدایاری وشرکت پررنگ زنان طبقه کارگردرمبارزه طبقاتی جاری درایران سرمایه داری رژیم اسلامی وبسیارازاین نوع در اقصی نقاط جهان که میشود نمونه آورد ، در صورتیکه جوهرطبقاتی مبارزاتشان علیه سرمایه داری برجسته وتقویت شود نوید دهنده بالندگی خواهد بود .                                                                                                                                                 

از طرف دیگر رژیم ضد بشری وزن ستیز اسلامی ایران مثل همیشه با حیله های جدید وبهانه های مختلف به رعب ووحشت ، دستگیری وسرکوب ، شکنجه واعدام فعالین جنبش زنان ودیگر اعتراضات طبقاتی با شنیع ترین اعمال جنایتکارانه ادامه میدهد ، شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری که باعث کشته شدن 176 انسان شد انکارمیکند ، زنان ومردان کولبردرکردستان را به گلوله می بنندد ، گرانی بی سابقه بنزین وصدها ستم دیگررا روزانه بر معیشت توده مردم وارد می سازد . درخارج ازکشوربه توسعه مراکزعقب مانده وخرافات دینیش می پردازد ، جوانان وزنان اروپایی را شستشوی مغزی میدهد وازنطر مالی ساپورت میکند ، ازسازماندهی تروریستی غافل نمی شود ، سرمایه اجتماعی را صرف اعلام روزجهانی توسط یک زن آمریکایی که وابسته به گروههای اسلامی است میکند ؛ سمیناروکنفرانسهای تبلیغاتی برپا میدارد . اینها درحالی است که هرروزتجاوزبه کودکان درمراکزآموزش دینی وحتی صیغه زنان متاهل به دلیل فقرگزارش میشود .                                                                                             

اما امروز رژم ایران درمنجلاب خود ساخته اش دست وپا میزند ونفس های آخررا میکشد . شرکت نکردن مردم درمضحکه انتخابات وبه شکست کشیدن آن توسط توده های میلیونی جواب دندان شکنی بود به نقشه های همیشگی شوم رژیم ، نباید فراموش شود که تحمیل شرایط وزندگی مرگبار ، فقر، بیکاری ، تجاوزوخشونت ، خودکشی ومرگ ومیرهای زیاد وزود رس ، فحشا واعتیاد ، جنگ وآوارگی میلیونها انسان ، زن وکودک حاصل ونتیجه شیوه تولید سرمایه داری است . تحمیل مرگ تدریجی به مردان وزنان ایران خواست وهدف رژیم سرمایه داری اسلامی است . بنای ماهیت واساس رژیم برظلم ،  کشتارواستثماربرپا شده است که باید زیروروشود .                                           

مبارزات زنان علیه تمامی جوانب آپارتاید جنسی درجهان وایران هرچند امروز با شرایط طاقت فرسا روبروست ، اما تداوم دارد . جنبش زنان برای رسیدن به آزادی وبرابری لازم است اجازه ندهد تجارب تلخ گذشته تکرارشود وقاطعانه بایستی به نقد کوبنده وبررسی تمام جوانب وصله های ناجوربه جنبش زنان علیه تبعیضات طبقاتی وجنسیتی بپردازد . جنبش زنان ایران ازرفرمیستها ، احزاب چپ نمای مردسالار ، صف زنان مرتجع رژیمی ودیگرگرایشات بورژوایی فاصله بگیرد ودرعمل انها را ایزوله نماید . جنبش زنان ایران باید تکلیف موقعیت وخواستها ومطالبت خود را درمبارزه طبقاتی علیه سرمایه داری روشن نماید واجازه ندهد مبارزات انها توسط یک عده زنان مرتجع گرایشات مختلف بورژوایی مصادره شود ، نباید اجازه بدهند که مبارزه وتلاش زنان صرفآ علیه تبعیض جنسی وحجاب تلقی شود ، بلکه مبارزه زنان با مبارزه طبقاتی عجین است وزنان این مبارزه را پیش میبرند .                                                     

مبارزه علیه حجاب اسلامی از مبارزه علیه کلیت نظام ددمنش سرمایه داری اسلامی ایران تفکیک ناپذیراست .                                                            

زنده باد هشت مارس ، روز جهانی زن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *