بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در حمایت از تجمع پیشاروی بازنشستگان

“انجمن صنفی معلمان کردستان” از جمله سقز و زیوه با انتشار بیانیه ایی از تجمعات 19 و 21 آبان ماه  بازنشستگان مقابل مجلس و سازمان برنامه بودجه حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است، علی رغم وعده وعیدهای مکرر دست اندکاران حکومتی هنوز درب بر همان پاشنه چرخیده، وضعیت معیشتی، منزلتی و رفاهی بازنشستگان فرهنگی روز به روز وخیم و زجرآور تر شده است. بازنشستگان خواهان اجرای کامل بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و بیمه درمانی کارآمد هستند که بارها با نگاشتن نامه، تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه، مجلس و … خواستار رسیدگی به وضعیت خویش شده اند. اما تاکنون مسئولین جوابگوی آنها نبوده اند. به همین دلیل  انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه ضمن حمایت از تجمعات پیشاوری بازنشستگان، خواهان اجرای کامل بندههای مصوب قانونی برای ترمیم دریافتی های بازنشستگان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *