تجمع اعتراضی زنان در کابل

روز جمعه ۱۲ شهریور ماه، شماری از زنان در شهر کابل با تجمع اعتراضی خواهان مشارکت زنان در حکومت افغانستان شدند.

جمعی از زنان افغانستان در کابل به تصمیم طالبان مبنی بر حذف زنان در دولت آینده اعتراض کرده و خواستار مشارکت زنان تدوین در قانون اساسی جدید شدند. زنان معترض افغانستانی با در دست داشتن پلاکاردها و بنرهایی در این تجمع بر حفظ دستاوردها و حقوق زنان افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در این کشور تاکید کردند. نیروهای طالبان به صورت خشونت آمیز با زنان معترض برخورد کردند. شایان ذکر است، یک روز پیشتر نیز زنان در شهر هرات تجمع کرده و خواستار حفظ دست آوردها و همچنین رعایت حقوق اساسی شان از سوی طالبان شده بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.