تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران شهرداری جیرفت

سه شنبه – ۱۸ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۹ – ۰۷ – ۲۰۱۹

روز سه شنبه ۱۸تیرماه جمعی از کارکنان و کارگران شهرداری جیرفت  مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، کارکنان  و کارگران شهرداری جیرفت با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر نسبت به قصد کارگزاران حکومتی  برای پس گرفتن زمین هایی که قانونا ۲۰ سال پیش به آنها تحویل داده شده، اعتراض کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.