تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک

روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه  کارگران آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و وضعیت نامشخص کارخانه،  ضمن برپایی تجمع، درب مدیریت را پلمب و مدیر کارخانه را اخراج کردند.

در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شد. این کارگران اکنون نزدیک به یک سال است که بیکار هستند. حقوق‌های آنها پرداخت نشده است و در بدترین شرایط معیشتی به سختی روزگار می‌گذرانند. خواسته اصلی کارگران آذرآب بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی است. آنها می‌گویند تمامی پیمانکاران و طرف‌های قراردادهای کاری آذرآب دولتی هستند و خصوصی بودن این کارخانه فقط منجر به تعطیلی و بیکاری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.