تجمع اعتراضی کارگران تولی پرس

کارگران تولی پرس روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه با تجمع در محوطه کارخانه خواستار مشخص شدن وضعیت کارخانه و امنیت شغلی خود شدند.

تجمع کارگران تولی پرس بعد از این بود که مدیران کارخانه اخراج کارگران را مطرح کرده بودند. آنها با علم کردن مشکلات مالی کارخانه به کارگران گفتند نفراتی که حاضر به پذیرفتن این شرایط نیستند می‌توانند به اداره کار جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری مراجعه کنند. تهدیدات گفته شده باعث اعتراض کارگران باسابقه و متخصص کارخانه تولی پرس شده است. گفتنی است از ابتدای سال جاری با کمبود مواد اولیه، تولید در کارخانه به حداقل کاهش یافته و مطالبات مزدی و بیمه‌ای کارگران سه تا چهار ماه معوق شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.