تجمع اعتراضی کارگران راه آهن کرج

روز پنجشنبه ۳۱مرداد ماه جمعی از کارگران راه آهن کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش معترضان با برپایی تجمع مقابل ایستگاه راه آهن کرج و در دست داشتن پارچه نوشته هایی خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. کارگران معترض می گویند در پی بی توجهی مقامات به خواسته هایشان قصد دارند در روزهای آینده نیز به تجمع خود ادامه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.