تجمع اعتراضی کارگران معدن چادرملو

روز شنبه ۲مرداد ماه جمعی از کارگران معدن چادرملو در اعتراض به نوع قراردادهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران پیمانکاری مجتمع چادرملو بابرپایی این تجمع و شکایت علیه کارفرمای اصلیِ چادرملو، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر شدند.  یکی از معترضان می گوید طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.