تجمع اعتراضی کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه

سه شنبه – ۱۱ تیر – ۱۳۹۸ , ۰۲ – ۰۷ – ۲۰۱۹

روز دوشنبه ۱۰ تیرماه، کارگران کارخانه لاستیک پارس ساوه واقع در شهر صنعتی کاوه در اعتراض به شرایط کاری و مرخصی اجباری  دست به تجمع زدند.
به گفته معترضان کارخانه لاستیک پارس ساوه دو سال پیش با اخراج بیش از هزار کارگر با ۷۰۰ کارگر در حال تولید است. آنها می گویند، هفته پیش کارفرما به بهانه اتمام نخ کارخانه، کارگران را به تعطیلی تابستانی فرستاد و اعلام کرده اند که ۵ روز از مرخصی استحقاقی کارگران را کسر خواهد نمود. کارگران معترض همچنن اظهار داشتند، بعد از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در آذر ماه سال۹۷،شیفت کاری آنها از ۲به ۳ شیفت افزایش یافته است و احتمال رسیدنش به ۴شیفت کاری هم وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.